Gwarancja

Mając na uwadze troskę o użytkowników komputerów OPTIMUS stale doskonalimy nasze usługi – koncentrujemy się na Kliencie, jego potrzebach i zadowoleniu.

Pomimo dokładania największych starań i zaawansowanych mechanizmów kontroli jakości na etapie projektowania, montażu i wysyłki, w naszych urządzeniach sporadycznie występują wady funkcjonalne. Z uwagi na powyższe, gwarantujemy prawidłowe działanie komputera, o ile jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki naszej gwarancji zostały szczegółowo określone w karcie gwarancyjnej:

Zgłoszenie reklamacji:

Reklamację z tytułu gwarancji należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu się wady.
Zgłoszenie zalecamy kierować do nas drogą elektroniczną za pośrednictwem:

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

numer seryjny urządzenia;

imię i nazwisko zgłaszającego;

dane kontaktowe zgłaszającego (adres, numer telefonu, adres e-mail);

szczegółowy opis wady.

Podczas procedury przyjęcia zgłoszenia dział Obsługi Klienta poda zgłaszającemu numery reklamacyjne wraz z opisaniem zasad odsyłki produktu na koszt serwisu.

Informujemy, że przed wysyłką urządzenia do serwisu, powinno zostać ono starannie zabezpieczone na czas transportu i spakowane w opakowanie, które takie zabezpieczenie zapewni.

W razie pytań zalecamy kontakt z naszym działem Obsługi Klienta za pośrednictwem: