Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis optimus.pl („Serwis”) prowadzony jest przez Optimus sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Spółka”). Spółka jest administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników Serwisu podczas kontaktu ze Spółką – poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie lub na podane w Serwisie adresy e-mail lub telefony kontaktowe. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym jest niezbędne do wysłania zapytania za pomocą takiego formularza.

Poprzez Serwis Użytkownik może również dokonać zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji lub z tytułu usług serwisowych on-site. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu zgłoszenia i podczas dalszych kontaktów związanych ze zgłoszeniem są zbierane i przetwarzane przez AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Gwarant”), jako gwaranta produktów marki Optimus oraz podmiotu oferującego usługi on-site. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia jest niezbędne do wysłania takiego zgłoszenia.

Dane osobowe są przetwarzane, zarówno przez Spółkę jak i Gwaranta, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas kontaktu ze Spółką, przetwarza Spółka, jako administrator tych danych:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub na podane w Serwisie kontaktowe adresy e-mail lub numery telefonów,
  • w celu realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Spółki, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe podane przez Użytkownika w toku zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji lub z tytułu usług serwisowych on-site przetwarza Gwarant, jako administrator tych danych:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu obsługi reklamacji,
  • w celu realizacji obowiązków Gwaranta przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Gwaranta, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zarówno Spółka, jak i Gwarant przetwarzają dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi związane z kontaktem z Użytkownikami, w tym AB S.A., dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, doradcze.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Gwaranta mogą być podmioty świadczące na rzecz Gwaranta usługi związane z obsługą reklamacji, w tym usługi serwisowe, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Gwaranta usługi księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi, w odniesieniu do Spółki i Gwaranta – w zakresie w jakim przetwarzają one dane jako administrator, prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Użytkownik może realizować – zarówno w odniesieniu do Spółki, jak i Gwaranta – przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

POLITYKA COOKIES

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Niniejsza polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Spółką reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Pliki cookies i ich rodzaje

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W jakich celach Serwis wykorzystuje pliki cookies

Ze względu na cel jakiemu służą pliki cookies w Serwisie wyróżnić można:

  • „niezbędne” pliki cookies, wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu. Niezbędne pliki cookies pozwalają również zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu.
  • „funkcjonalne” pliki cookies, stosowane w celu ułatwiania korzystania z Serwisu, zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych.

Zgoda Użytkownika

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) reklamowych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies umieszczonej na dole strony. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.