Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis optimus.pl („Serwis”) prowadzony jest przez Optimus sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Spółka”). Spółka jest administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników Serwisu podczas kontaktu ze Spółką – poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie lub na podane w Serwisie adresy e-mail lub telefony kontaktowe. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym jest niezbędne do wysłania zapytania za pomocą takiego formularza.

Poprzez Serwis Użytkownik może również dokonać zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji lub z tytułu usług serwisowych on-site. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu zgłoszenia i podczas dalszych kontaktów związanych ze zgłoszeniem są zbierane i przetwarzane przez AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Gwarant”), jako gwaranta produktów marki Optimus oraz podmiotu oferującego usługi on-site. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia jest niezbędne do wysłania takiego zgłoszenia.

Dane osobowe są przetwarzane, zarówno przez Spółkę jak i Gwaranta, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas kontaktu ze Spółką, przetwarza Spółka, jako administrator tych danych:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub na podane w Serwisie kontaktowe adresy e-mail lub numery telefonów,
  • w celu realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Spółki, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe podane przez Użytkownika w toku zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji lub z tytułu usług serwisowych on-site przetwarza Gwarant, jako administrator tych danych:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu obsługi reklamacji,
  • w celu realizacji obowiązków Gwaranta przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Gwaranta, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zarówno Spółka, jak i Gwarant przetwarzają dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi związane z kontaktem z Użytkownikami, w tym AB S.A., dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, doradcze.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Gwaranta mogą być podmioty świadczące na rzecz Gwaranta usługi związane z obsługą reklamacji, w tym usługi serwisowe, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Gwaranta usługi księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi, w odniesieniu do Spółki i Gwaranta – w zakresie w jakim przetwarzają one dane jako administrator, prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Użytkownik może realizować – zarówno w odniesieniu do Spółki, jak i Gwaranta – przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka oraz Gwarant.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do charakterystyki urządzenia, jak również pozwalają na utrzymanie sesji Użytkownika,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Spółką lub Gwarantem partnerów.