Sprawdź gwarancję

W celu sprawdzenia szczegółów gwarancji prosimy o podanie numeru seryjnego urządzenia.

Loading...

Rodzaje pakietów gwarancyjnych:

NBD BASIC – Telefoniczna diagnoza usterki w następnym dniu roboczym liczonym od momentu zgłoszenia usterki przez Użytkownika Końcowego, w godzinach 9.00-17.00 z zastrzeżeniem, że zgłoszenia dokonane po godzinie 16-tej traktowane są jako przyjęte dnia następnego. Naprawa urządzenia (w ramach gwarancji AB S.A.) w miejscu jego instalacji w najbliższym możliwym terminie.

NBD ADVANCED – Diagnoza usterki przez Serwis w miejscu instalacji urządzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia przez Użytkownika usterki,z zastrzeżeniem, że zgłoszenia dokonane po godzinie 16:00 traktowane są jako przyjęte dnia następnego. Naprawa urządzenia miejscu jego instalacji w najbliższym możliwym dla Serwisu terminie.

PAKIET UMOWNY – Pakiet usług serwisu ON-SITE świadczony w oparciu o odrębną umowę lub porozumienie. Szczegółowe informacje o pakiecie można uzyskać pod adresem onsite@optimus.pl